burger menu

Політика конфіденційності

Компанія КБК Львів, працюючи з персональними даними Клієнтів, підтримує, зберігає та контролює Персональні дані відповідно до законодавства України про персональні дані. Компанія КБК Львів обробляє дані з метою відбору, досліджень і статистичних обробок даних для того, щоб виявити ефективність використання послуг, адаптації пропозицій і сегментування, для маркетингових досліджень, надання інформації про спеціальні пропозиції, новинки та інших маркетингових матеріалів. З метою контактування Клієнт дозволяє використовувати КБК Львів комунікаційні канали, як наприклад, телефон, каталоги, пряму поштову рекламу, е-mail розсилки і т.п..

Персональні дані можуть використовуватися компанією КБК Львів тільки для виконання договірних відносин і надання інформаційних матеріалів. В ході використання персональних даних кожен Клієнт має право оцінювати свої персональні дані з метою перевірити їхню правильність або оновити їх, при цьому він може зажадати у компанії КБК Львів тимчасово або зовсім видалити свої Персональні дані з бази сайту. Після видалення персональних даних Клієнта, Клієнт не зможе здійснювати Замовлення на сайті компанії КБК Львів, якщо заново не надасть свої персональні дані з метою придбання товару або послуги на сайті компанії.

При реєстрації на сайті https://kbk.lviv.ua/ (далі – Сайт) Клієнт (Користувач сайту) надає наступну інформацію: ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону. При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, адресу для доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт (Користувач сайту) погоджується на їхню обробку протягом невизначеного терміну компанією КБК Львів (далі також Продавець) з метою виконання Продавцем своїх зобов’язань перед клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, в цілях просування товарів, робіт і послуг, а також погоджується на отримання електронних розсилок.

При обробці персональних даних Клієнта Продавець керується законом «Про персональні дані», законом «Про рекламу» та локальними нормативними документами.

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

  • для реєстрації / авторизації клієнта на сайті;
  • для обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом;
  • для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
  • аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій;
  • для інформування клієнта про акції, знижки та спеціальні пропозиції за допомогою електронних розсилок.

Відписка від розсилок можлива в будь-який момент шляхом відправлення повідомлення на kbk.lviv@gmail.com.

Продавець зобов’язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов’язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів. Не вважається порушенням зобов’язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосовуваних вимог законодавства України.

Продавець має право використовувати технологію “cookies”. “Cookies” не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача сайту kbk.lviv.ua та відомості про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі. Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

Зберігання та використання персональних даних Клієнтом

Клієнт зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, які він використовував для ідентифікації на сайті kbk.lviv.ua. Клієнт зобов’язується забезпечити належну обачність при зберіганні і використанні логіна і паролю (в тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, не надавати в розпорядження третіх осіб комп’ютер чи інше обладнання з введеними на ньому логіном і паролем Клієнта і т.п.)